CÔNG TY TNHH SAN STUDIOS
LĂNG THÁI SAN
MST: 0110296769
Số 25 – 27 Ngõ Trạm, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam